Катионни емулгатори
ПДФ Печат Е-мейл

 ЕМУЛГАТОР ЗА КАТИОННА ЕМУЛСИЯ С БЪРЗО И СРЕДНО РАЗПАДАНЕ

PROACTIVE A220

PROACTIVE A220 представлява течен емулгатор, базиран на алкил-полиамини. Той се прилага при производството на катионна битумна емулсия с бързо и средно разпадане, предназначена за строителство и ремонт на пътища.

 

Физико-химични параметри:

             Агрегатно състояние:                        течно

             Мирис                                              амонячен

             Киселинност pH                                основа ( алкален)

 Вискозитет при 200 С                       250/350 сР

Плътност при 250 С                            891 kg/m3:                    

Разтворимост във вода:                     дисперсивен

 

Начин на използване:

Използването на PROACTIVE A 220 гарантира производството на бързо и средно разпадаща се емулсия с висока стабилност.

PROACTIVE A220 се добавя в резервоара за вода на инсталацията за производство на емулсии, като се разтваря на 35-450 С.

След това се добавя солна киселина до достигане на pH 2.

 

Дозировка:

Дозирането на PROACTIVE A220 зависи от желаната стабилност на готовата емулсия – с бързо или средно разпадане. Нормално се слага 0,2 – 0,4 % от теглото на емулсията.

Пример за производство на емулсия с бързо разпадане:

Битум 70/100

55% от теглото на емулсията

FLUX OIL S1

3% от теглото на битума

Вода

До 100%

PROACTIVE A220

0.3% от теглото на емулсията

Солна киселина

Водно-киселинен разтвор с ниво на pH 2-3

ЕМУЛГАТОР ЗА КАТИОННА ЕМУЛСИЯ С БАВНО РАЗПАДАНЕ 

  STARACID SP451

STARACID SP451 представлява течен аминен емулгатор, предназначен за производството на катионна битумна емулсия с бавно разпадане. Тя се използва за стабилизиране на основата на пътя, за производствона студени смеси и за студено рециклиране на асфалт.

 

Физико-химични параметри:

 

            Агрегатно състояние:                                  течно

            Цвят                                                           тъмен

            Киселинност pH                                          (алкален) основа

Точка на замръзване:                                 -80 С

Точка на кипене                                          1000 С

            Плътност при 200 С                               1020 kg/mc3:                           

Разтворимост във вода:                              разтворим

 

Начини на използване:

Използването на STARACID SP451 гарантира производството на емулсия с много бавно разпадане и висока стабилност. STARACID SP451 се добавя във водния резервоар на инсталацията за производство на емулсия при температура 35-450 С. Разпенва се с добавянето на солна киселина.

 

Дозировка:

Дозирането на STARACID SP451 зависи от предназначението на готовата емулсия. Нормално се слага 1 – 2 % от теглото на готовата емулсия. Тази доза се препоръчва за производство на емулсия със съдържание на битум 60%. За повишаване качеството на готовата емулсия се препоръчва добавянето и на 0.1% калциев хлорид.

 

 
., Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting