Анионни емулгатори
ПДФ Печат Е-мейл

ЕМУЛГАТОР ЗА АНИОННА ЕМУЛСИЯ ЗА БЪРЗО И СРЕДНО РАЗПАДАНE

STARBAS G

STARBAS G представлява течен емулгатор, базиран на растителни масла и мастни киселини. Той е предназначен за производството на анионна битумна емулсия с бързо и средно разпадане, която се използва в строителството и при ремонта на пътища.

 

Физико-химични параметри:

 

            Агрегатно състояние:                               течно

            Цвят                                                        тъмен

            Киселонност pH                                       (алкален) неутрална

            Вискозитет при 200 С                                250/350 сР

Точка на кипене/горене:                             200 0 С                           

            Плътност при 200 С                                      920 kg/m3:                     

Разтворимост във вода:                           неразтворим

 

Начини на използване:

        Използването на STARBAS G гарантира производството на бързо и средно разпадаща се анионна емулсия с висока стабилност. STARBAS G се добавя в резервоара за вода на инсталацията за производство на емулсии, като се разтваря на 35-450 С. Следва разпенване с помоща на сода каустик до достигане на pH 12-14.

 

Дозировка:

Дозирането на STARBAS G зависи от желаната стабилност на готовата емулсия с бързо или средно разпадане. Нормално се слага 0,15 – 0,45% от теглото на готовата емулсия.

Пример за производство на емулсия с бързо разпадане:

Битум 70/100

50% от теглото на емулсията

STARPITCH PS

5% от теглото на битума

STARFLUX ST

3% от теглото на битума

Вода

До 100%

STARBAS G

0.20% от теглото на емулсията

Сода каустик

До достигане на киселинност 12-14

ЕМУЛГАТОР ЗА АНИОННА ЕМУЛСИЯ

STARPITCH PS

STARPITCH PS представлява течен окислител за битум, базиран на мастни киселини. Продуктът се използва при производството на анионна емулсия с бързо и средно разпадане, като допринася за повишаване на нейната стабилност.

Добавянето на STARPITCH PS повишава киселинността на битума, което е необходимо за получаване на по-качествена емулсия.  

Произведената със STARPITCH PS анионна битумна емулсия се използва при строителство и поддръжка на пътища.

 

Физико-химични параметри:

            Агрегатно състояние:                                    течно

            Цвят                                                             тъмен

            Киселонност pH                                            (алкален) неутрална

        Точка на кипене/горене:                               200 0 С                        

       Плътност при 200 С                                           950 kg/m3:                             

Разтворимост във вода:                                неразтворим

 

Начин на използване:

STARPITCH PS се добавя в резервоара за битум на инсталацията за производство на емулсии.

 

Дозировка:

Дозирането на STARPITCH PS зависи от вида на битума, като нормално се добавят 4%– 6% от теглото на битума.

Пример за производство на анионна емулсия с бързо разпадане:

 

Битум 70/100

50% от теглото на емулсията

STARPITCH PS

5% от теглото на битума

STARFLUX ST

3% от теглото на битума

Вода

До 100%

STARBAS G

0.20% от теглото на емулсията

Сода каустик

До достигане на киселинност 12-14

 
., Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting